A A A

Odbiór odpadów biodegradowalnych od 1 stycznia 2018r.

Od 1 stycznia 2018r. odpady ulegające biodegradacji nie będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji przez firmę odbierającą odpady. Odpady te w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy ul. Brzozowej (nowej drodze dojazdowej do PSZOK). Transport odpadów do PSZOK zapewnia odpowiednio mieszkaniec lub właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.Opublikował: Michał Ciepły
Publikacja dnia: 28.12.2017
Podpisał: Michał Ciepły
Dokument z dnia: 28.12.2017
Dokument oglądany razy: 658